Edicions Talaiots

Condicions de contractació

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Les presents Condicions generals de contractació tenen com a objecte regular la relació contractual entre EDICIONS TALAIOTS, S.L. (en endavant “l’empresa/entitat”) i Ud. (en endavant “el client/usuari”), relativa a la contractació i/o compra dels productes i/o articles realitzada a través de la pàgina web WWW. EDICIONSTALAIOTS.ES(en endavant, “la pàgina web”), domini del qual és titular EDICIONS TALAIOTS, S.L., societat legalment constituïda, amb domicili social a CASTELLON DE LA PLANA 30 ESC 8 AT-A 07181 PALMANOVA, BALEARS, proveïda de CIF/NIF número B57720047 i inscrita en el Registre Mercantil ILLES

BALEARS al Tom 2467, Foli 132, Full 67929, Llibre , Secció 8.

 

I.                   INFORMACIÓ PRÈVIA A la CONTRACTACIÓ

Si té vostè menys de 18 anys, no pot comprar i/o contractar cap dels productes de la pàgina webWWW.EDICIONSTALAIOTS.ES. Per adquirir i/o contractar qualsevol producte i/o article de la pàgina web, ha de ser vostè major d’edat.

Li recomanem la lectura de les presents condicions generals de contractació en el moment previ a la realització de la compra, ja que la seva acceptació suposa un pas previ i indispensable per a la contractació. Amb caràcter previ a l’inici del procediment de contractació, l’empresa/entitat posa a la seva disposició aquestes condicions generals perquè puguin ser emmagatzemades i reproduïdes per vostè.

L’informem que es produeix un arxiu electrònic de les presents condicions generals de contractació, les quals seran accessibles per a vostè en tot moment. Tota la informació proporcionada durant el procés de contractació serà emmagatzemada per l’ empresa, i vostè, amb caràcter previ a la contractació i durant el procés de compra, podrà accedir, arxivar i imprimir les presents condicions generals de contractació per a la seva consulta.

L’informem amb caràcter previ d’aquells tràmits que vostè ha de seguir per acceptar les presents condicions generals de contractació. Els tràmits per contractar els productes oferts són aquells que es descriuen en les presents condicions generals, així com els específics que s’indiquin a la web durant la navegació, de manera que vostè com a client/usuari declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per adquirir i/o contractar els productes oferts a la pàgina web.

La contractació dels nostres productes podrà formalitzar-se a elecció de vostè en qualsevol dels idiomes disponibles a la pàgina web. No obstant això, la llengua en què es formalitzen les presents condicions generals de contractació és l’ espanyol.

L’empresa/entitat durant el procediment de contractació posa a la seva disposició mitjans tècnics adequats per identificar i corregir errors. Qualsevol modificació o correcció de les dades proporcionades per vostè durant la navegació haurà d’ efectuar-se segons les indicacions incloses a la pàgina web. Aquesta pàgina web mostra finestres de confirmació de les dades facilitades, les quals eventualment no permeten continuar amb la compra o contractació si les dades que s’introdueixen no tenen el format correcte. En qualsevol cas, abans de realitzar el pagament vostè podrà visualitzar a la pàgina web els productes seleccionats i el detall de la seva comanda perquè, en cas necessari, pugui modificar les dades de la seva comanda. Si vostè detecta un error amb posterioritat a la finalització del procés de pagament, haurà de contactar amb el servei d’atenció al client al telèfon:971751604 o a l’adreça de correu electrònic: edicionstalaiots@gmail.com.

En facilitar les seves dades personals, vostè dona el seu consentiment exprés al tractament d’aquestes dades personals amb la finalitat d’adquirir i/o contractar els productes de la pàgina web.

L’adquisició i/o contractació on-line dels productes oferts per l’empresa/entitat a través de la present pàgina web està subjecta al que disposen les presents Condicions generals de contractació.

L’adquisició i/o contractació de qualsevol dels productes de l’empresa/entitat a través de la pàgina web requereix una acceptació de totes i cadascuna de les condicions generals de contractació i/o de les condicions particulars que siguin d’aplicació als productes adquirits i/o contractats.

Les presents Condicions generals estan subjectes al que disposa la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic; Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació; Reial Decret 1906/1999 pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desenvolupament de l’article 5.3 de la Llei 7/1998; Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i a les lleis complementàries que resultin d’aplicació.

Per a qualsevol consulta, pot posar-se en contacte amb nosaltres a l’adreça de correu electrònic: edicionstalaiots@gmail.com.

 

II.                 DADES DEL VENEDOR

Aquesta pàgina web està operada per:

EDICIONS TALAIOTS, S.L.

CIF/NIF. B57720047

Domicili: CASTELLON DE LA PLANA 30 ESC 8 AT-A 07181 PALMANOVA, BALEARS.

EDICIONS TALAIOTS,S.L   .       ven     els   productes    i/o    articles       oferts      a                       través       de       la   pàgina  WWW.

EDICIONSTALAIOTS.ES.

L’empresa/entitat té el seu domicili social i/o establiment a CASTELLON DE LA PLANA 30 ESC 8 AT-A 07181 PALMANOVA, BALEARS.

EDICIONS TALAIOTS, S.L. és titular del domini i de la pàgina web WWW.EDICIONSTALAIOTS.ES.

 

III.               OBJECTE DE LES CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

Les presents condicions de contractació tenen per objecte regular les condicions de venda dels productes i/o articles oferts per l’empresa/entitat en aquesta pàgina web. Aquestes condicions regulen la relació contractual de compravenda i/o contractació generada entre l’empresa/entitat i vostè en el moment en què accepta la casella corresponent durant el procés de compra i/o contractació on-line.

Les característiques dels productes adquirits i/o contractats apareixen reflectides a la pàgina web.

La contractació per la seva part de qualsevol dels productes i/o articles a través de la pàgina WWW. EDICIONSTALAIOTS.ES comporta l’acceptació i subjecció a les presents Condicions generals de contractació i a les condicions particulars que en el seu cas s’apliquin a l’adquisició i/o contractació de cadascun dels productes i/o articles.

Els preus aplicables als productes i/o articles comprats i/o contractats per vostè són els indicats a la pàgina web en la data de la contractació i/o adquisició.  L’IVA es troba inclòs en el preu

Tots els mitjans i requeriments tècnics que es necessitin per accedir a la pàgina web i als productes i/o articles oferts en la mateixa seran per compte exclusiu de l’usuari.

Una vegada que vostè accedeix a la pàgina web, per procedir a l’adquisició i contractació dels diferents productes o articles haurà de seguir totes les indicacions i instruccions recollides a la web, emplenant a aquests efectes les condicions de contractació exigides i altres formularis fixats per a cada producte, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de les presents Condicions generals de contractació,  així com, si s’ escau, de les condicions particulars que fossin d’ aplicació.

 

IV.               PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ.

La contractació dels productes i/o articles s’ha de fer a través de la selecció específica del producte i/o productes desitjats mitjançant els instruments de selecció de compra que es troben a la pàgina web. Una vegada seleccionada i verificada la sol·licitud de compra, vostè haurà d’acceptar expressament les condicions de contractació tal com es mostren a la web. Des del moment de l’acceptació, vostè adquireix la condició de client/usuari de l’empresa/entitat. Li recomanem llegir amb deteniment les presents Condicions generals de contractació, i imprimir en paper o guardar el document en format electrònic.

Per realitzar la contractació de qualsevol dels productes de la pàgina web, vostè ha de registrar les seves dades personals i/o professionals. En alguns supòsits vostè haurà de configurar un usuari i contrasenya que li permetin accedir a zones que requereixin aquesta identificació prèvia. En el moment en què es registren les seves dades personals a la nostra pàgina web, o bé realitza la contractació d’un dels nostres productes, les seves dades personals i/o professionals són incorporades a la nostra base de dades, i seran utilitzades exclusivament per tramitar la venda del producte contractat durant el període seleccionat i enviar-li informació sobre ofertes productes similars als adquirits que puguin resultar-li d’interès. En qualsevol moment vostè podrà modificar les dades del seu registre de client (domicili, telèfon de contacte, adreça d’email, etc.).

Procediment de compra/contractació:

1.      Per iniciar la contractació i/o adquisició d’un producte de la pàgina web, vostè ha de seguir les instruccions de la pàgina i ha de seleccionar el producte i/o article que està interessat adquirir o contractar.

Vostè podrà visualitzar i controlar el producte i/o productes seleccionats seguint les instruccions de compra i/o contractació de la pàgina web. En el moment de la selecció del producte i/o article a la pàgina web vostè podrà visualitzar les característiques del producte i el preu del mateix. A més especificarem si es troba inclòs o no l’ IVA en el preu final del producte o article seleccionat, i les condicions de contractació, incloent informació relativa a les despeses d’ enviament. L’ IVA es troba inclòs en el preu.

Finalitzada la selecció de productes i/o articles, vostè haurà de procedir al pagament. Abans de confirmar el pagament li tornarem a informar del preu dels productes i/o articles que hagi seleccionat, especificant si es troba inclòs o no l’IVA en el preu final del producte o article seleccionat, les condicions de contractació, incloent informació relativa a la data de lliurament del producte i/o productes seleccionats,  i a més li indicarem també si existeixen o no despeses d’ enviament, especificant-ne l’ import. En tot cas, se l’informarà de les despeses d’enviament del producte i/o productes que vostè hagi adquirit en el supòsit que no estiguin inclosos aquests en el preu final de compra o contractació del producte o article seleccionat.

A més vostè rebrà informació respecte a la possibilitat d’aplicar descomptes. En aquest punt vostè podrà seguir comprant o efectuar el pagament i/o contractació.

2.      Per efectuar la contractació i pagament del producte vostè haurà d’omplir un formulari amb les dades que se li demanen. Les dades que siguin obligatòries per procedir a la compra i el pagament seran marcades amb un bifoca. Vostè haurà de determinar els detalls de l’enviament especificant una adreça de lliurament.

Una vegada implementades les dades personals obligatòries del formulari de contractació i pagament, vostè haurà d’acceptar les condicions de contractació i compra marcant la casella corresponent. A més vostè haurà d’acceptar expressament el tractament de les seves dades personals amb la finalitat d’adquirir i/o contractar els productes de la pàgina web marcant la casella de política de privacitat i tractament de dades de caràcter personal.

Podrà sol·licitar així mateix, marcant la casella corresponent, la recepció de butlletins informatius i ofertes de l’empresa/entitat. I confirmar la direcció de facturació.

3.      La forma de pagament acceptada per l’empresa/entitat és:

ž   Visa

ž   Màster Card.

4.      Per a l’empresa/entitat és fonamental la seguretat dels seus clients […]. Per això, amb l’objectiu de protegir la transmissió d’informació confidencial, la pàgina web compta amb un protocol d’encriptació de dades a través d’un Certificat de Seguretat SSL. La tecnologia d’encriptació SSL protegeix les transaccions econòmiques i el flux de dades (nom, adreça, número de targeta de crèdit, etc.), cosa que permet que les operacions es realitzin de forma segura. Per al pagament amb targetes de crèdit Visa i Mastercard, el client haurà de tenir activat el pagament mitjançant CES (Comerç Electrònic Segur). Podrà distingir si està activat el protòcol de Comerç Electrònic Segur pels logos de VISA “Verified by VISA” i de Mastercard “Mastercard Secure Code”. En totes les operacions el sistema realitza una validació amb el propi banc emissor de la targeta amb la qual s’està pagant, demanant una clau / PIN / signatura / codi de seguretat que el client ha de tenir, i que juntament amb el número de targeta, caducitat i els 3 dígits de la part posterior garanteixen la seguretat de l’operació. A aquesta clau / PIN / signatura / codi de seguretat l’anomenem Codi de Seguretat CES o Codi CES comerç electrònic segur. Les dades de la targeta de crèdit del client seran absolutament confidencials (ni l’empresa/entitat ni tercers hi podran tenir accés).

En el supòsit que es denegués el pagament mitjançant la targeta, es cancel·laria automàticament la contractació del producte, informant el client de l’anul·lació per mitjans electrònics.

5.      Finalment vostè haurà de confirmar la contractació i/o adquisició dels productes i/o articles seleccionats.

 

V.                 PRODUCTES I/O ARTICLES

El producte i/o article s’ofereix a la pàgina web amb una descripció el més exacta possible de les seves característiques. A més, en aquesta descripció s’ inclou informació relativa als serveis postvenda per al producte o servei contractat, si en el seu cas existissin, i a les condicions dels serveis postvenda. En qualsevol cas, s’ informa de les garanties comercials del producte o servei, i de les condicions d’ aquestes.

 

VI.               PREU I DISPONIBILITAT DE PRODUCTES I/O ARTICLES

Els preus aplicables a cadascun dels productes estan publicats a la pàgina web i indicats a cada producte. Els preus dels productes apareixen reflectits en euros.

Amb caràcter previ al fet que vostè accepti l’operació de contractació i/o adquisició, s’especificaran clarament els preus de cadascun dels productes seleccionats i/o contractats, a més de les despeses que seran aplicables a l’operació i les promocions o descomptes que, si s’escau, siguin d’aplicació.

L’empresa/entitat es reserva el dret de modificar els seus preus en qualsevol moment. En cas de modificació del preu de venda, els productes es facturaran d’acord al preu vigent durant el registre de la contractació i/o adquisició.

 Tot pagament realitzat a l’empresa/entitat comportarà l’emissió d’una factura a nom de vostè.

Per a qualsevol informació sobre el producte contractat i/o adquirit, vostè s’ha de dirigir mitjançant correu electrònic a l’adreça edicionstalaiots@gmail.com, indicant en l’assumpte del missatge les seves dades de client/usuari.

 

VII.             TERMINIS DE LLIURAMENT I DESPESES DE TRAMESA

Els terminis de lliurament es facilitaran en el moment de formalitzar la contractació, i dependran del mètode d’ enviament seleccionat. L’Empresa/Entitat no serà responsable dels retards que es produeixin per causes alienes a la seva gestió o força major.

Les despeses d’enviament es troben incloses en el preu final en realitzar la compra i/o contractació. L’Empresa/Entitat es reserva el dret a alterar els costos d’enviament quan el pes dels productes sol·licitats variï en més/menys un 10% respecte al pes mitjà esmentat. En aquests casos l’Empresa/Entitat comunicarà per mitjà de correu electrònic al Client la variació i el Client haurà de confirmar a l’Empresa/Entitat, igualment per correu electrònic, que manté el seu interès a realitzar la comanda, perquè l’Empresa/Entitat procedeixi a la seva tramitació.

 

VIII.           OFERTES

Les ofertes es troben degudament assenyalades. Els productes i/o articles oferts a la pàgina web estaran disponibles fins que es produeixi qualsevol modificació relacionada amb el producte, la qual es preavisarà amb una setmana d’antelació. IX. DRET DE DESISTIMENT

El client/usuari com a contractant adquireix la condició de consumidor i usuari, i de conformitat amb l’article 68 del RD 1/2007, de 16 de novembre, té la facultat o dret de desistiment disposant per a això d’un termini de 14 dies. De conformitat amb l’article 71 del RD 1/2007, sent l’objecte de la present contractació l’adquisició d’un producte, el termini de dies per exercitar el dret de desistiment començarà a computar des de la data de recepció del producte.

Per exercitar el dret de desistiment el client pot utilitzar qualsevol d’ aquests mitjans:

a) Via telefònica en el número 971751604.

b) Mitjançant correu a l’ adreça CASTELLON DE LA PLANA 30 ESC 8 AT-A, utilitzant el formulari de desistiment que el client pot descarregar-se aquí, i que pot remetre també per correu electrònic a edicionstalaiots@gmail.com. En aquest cas el client haurà de posar en l’ assumpte FORMULARI DE DESISTIMENT.

FORMULARI DE DESISTIMENT (Només ha d’emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

A L’ATENCIÓ DE: EDICIONS TALAIOTS, S.L. amb NIF/CIF: B57720047, domicili a: CASTELLON DE LA PLANA 30 ESC 8 AT-A 07181 PALMANOVA, BALEARS, Tfno: 971751604, Email: edicionstalaiots@gmail.com

Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé o béns amb referència núm.

Referència núm.

Referència núm.

Pertanyents a la comanda núm.

Amb data de compra

Nom del comprador/es

Domicili del comprador/es

Si l’ adreça d’ enviament és diferent a la del comprador haurà d’ emplenar les dades següents:

Nom del destinatari

Domicili del destinatari

Signatura del consumidor/es

Data 30/11/2017

 

IX.               DEVOLUCIÓ

El client disposarà d’ un termini de naturals des de la recepció del bé, o des de la formalització de la compra si fos un servei, per resoldre el contracte. El client comunicarà a l’empresa/entitat, dins del termini estipulat i per qualsevol mitjà admès en dret, el seu desig d’exercitar el dret de resolució del contracte.

La comanda retornada haurà de ser lliurada juntament amb l’albarà de lliurament i, si s’escau, la factura emesa per L’empresa/entitat. Les despeses de devolució correran per compte del client.

El client pot retornar qualsevol article que hagi comprat a l’empresa/entitat sempre que el producte es trobi en perfecte estat, conservi el seu embalatge original i els manuals, accessoris o regals promocionals inclosos en el seu cas.

En cap cas s’ acceptaran canvis o devolucions d’ articles fets a mida i encàrrecs especials confirmats.

Les despeses de retorn de la devolució són a càrrec de l’ usuari, excepte en el cas de productes defectuosos o incorrectes.

Per sol·licitar la devolució dels productes, el client pot utilitzar qualsevol d’aquests mitjans: a) Via telefònica en el número 971751604.

b) Mitjançant correu electrònic a l’ adreça edicionstalaiots@gmail.com, utilitzant el formulari de devolució que el client pot descarregar-se aquí, i que pot remetre també per correu electrònic a l’ adreça EDICIONSTALAIOTS@GMAIL.COM. En aquest cas el client haurà de posar en l’ assumpte FORMULARI DE DEVOLUCIÓ.

Per a qualsevol reclamació o consulta pot posar-se en contacte amb l’empresa/entitat a través del telèfon 971751604 o de l’email edicionstalaiots@gmail.com

El client/usuari pot realitzar la devolució del producte en qualsevol de les botigues físiques de l’empresa/entitat del territori nacional.

 

XI.     PROFESSIONALS

Si vostè és un professional o empresari, en cap cas serà aplicable a la present contractació el que disposa el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. En qualsevol cas, si vostè té la condició de professional o empresari, no serà d’aplicació a la present contractació la clàusula relativa al dret de desistiment i/o devolució.

 

XII.    CELEBRACIÓ DEL CONTRACTE

Els contractes s’entendran celebrats i produiran tots els efectes previstos per l’ordenament jurídic quan concorrin el consentiment i els altres requisits necessaris per a la seva validesa, i es regiran pel que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), art. 23 i 24,  en el Codi Civil, en el Codi de Comerç i en les restants normes civils o mercantils aplicables. Si vostè té la condició de consumidor, el present contracte s’ entendrà celebrat en el lloc on vostè tingui la seva residència habitual. Si vostè té la condició de professional o empresari, el present contracte s’entendrà celebrat a la localitat del domicili social i/o establiment de l’empresa/entitat.

 

XIII.  MODIFICACIÓ

L’empresa/entitat es reserva la facultat de modificar o substituir les presents condicions de contractació si concorren noves circumstàncies econòmiques, comercials, normatives i/o circumstàncies extraordinàries que afectin la venda del producte i/o prestació del servei i/o aspectes connexos als mateixos que justifiquin la modificació de les presents condicions. Les modificacions unilaterals de les presents condicions per motius justificats en cap cas afectaran les condicions de contractació d’ aquells productes, serveis o promocions que han estat contractats prèviament a qualsevol modificació.

 

XIV.                       RÈGIM DE RESPONSABILITAT

L’empresa/entitat no serà responsable dels problemes derivats de la falta d’accés o dels problemes inherents a la connectivitat d’Internet o a les xarxes d’electricitat quan aquestes tinguessin el seu origen en causes alienes al seu control o a causes que no haguessin pogut ser previstes per les parts o que,  tot i ser previsibles, l’empresa/entitat hagi realitzat tots els esforços raonables per evitar-les o que fossin considerades com a causes fortuïtes o de força major.

L’empresa/entitat en cap cas serà responsable del retard en l’execució de les seves obligacions ni de la no execució de les mateixes, si aquest incompliment estigués motivat raons de força major, de conformitat amb el que estableix l’article 1.105 del Codi Civil. Aquesta circumstància es comunicarà a l’ altra part en el termini més breu possible. Els terminis de lliurament acordats es prolongaran en, almenys, el període de temps que hagi durat la causa de força major. Si la causa de força major es prolongués més de tres (3) mesos, qualsevol de les parts podria resoldre aquestes condicions de contractació.

 

XV.  PROTECCIÓ DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL

EDICIONS TALAIOTS, S.L. és titular del domini i la pàgina web WWW. EDICIONSTALAIOTS.ES. La marca comercial es troba degudament registrada a nom d’EDICIONS TALAIOTS, S.L. .  Així mateix, la pàgina web WWW. EDICIONSTALAIOTS.ES incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació, dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat d’EDICIONS TALAIOTS, S.L. , i es troba protegida per la normativa nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial. Per això, el titular dels drets prohibeix expressament l’ús o reproducció, parcial o total (per qualsevol mitjà físic o electrònic), per part de terceres persones, llevat que hi hagi conveni o autorització per escrit en aquest sentit.

L’accés per part de l’usuari a la pàgina web no li atorga cap dret de propietat sobre la mateixa EDICIONS TALAIOTS, S.L. exercitarà les accions judicials previstes legalment contra els qui, sabent i sense autorització, duguin a terme qualsevol dels actes detallats.

 

XVI.                      LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions generals es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. Les parts se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents per a totes les qüestions que es poden suscitar o accions exercitar-se derivades de la prestació del servei de la web i dels seus serveis i continguts, i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que estableixen les presents condicions generals. En el cas que l’ usuari tingui la condició de consumidor, seran competents els Jutjats i Tribunals que corresponguin segons el que preveu la normativa de consumidors vigent.

 

XVII.                    DADES DE CARÀCTER PERSONAL

De conformitat amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal: Responsable: EDICIONS TALAIOTS, S.L. NIF/CIF:  B57720047 ADREÇA: CASTELLON DE LA PLANA 30 ESC 8 AT-A, CP: 07181 PALMANOVA, TELÈFON 971751604, EMAIL: edicionstalaiots@gmail.com. . FINALITAT: En EDICIONS TALAIOTS, S.L. tractem la informació que ens facilita per tal de vendre els productes contractats, realitzar-ne la facturació i gestionar l’ enviament d’ informació i prospecció comercial. Per tal de poder oferir-li els serveis d’ acord amb els seus interessos, elaborarem un perfil comercial en base a la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantingui la relació comercial i no se sol·liciti la seva supressió, durant un termini de 5 anys a partir de l’última contractació i/o compra efectuada per vostè. En qualsevol cas, les seves dades de caràcter personal seran conservades mentre siguin útils per a la finalitat indicada, i, en tot cas, durant els terminis legals i per al temps necessari per atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament. LEGITIMACIÓ: El tractament de les seves dades de caràcter personal està basat en l’ execució d’ un contracte en el qual l’ interessat és part o per a l’ aplicació a petició d’ aquest de mesures precontractuals, i en qualsevol cas vostè ha donat el seu consentiment per tractar les seves dades de caràcter personal amb un o diversos fins específics,  de conformitat amb el que disposa el RGPD UE 679/2016 (ART. 6.1.A. B) i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, (LOPDPGDD). Resulta d’aplicació la Llei de Serveis de Societat de la Informació 34/2002, articles 20 i 21, per a l’enviament d’ofertes comercials mitjançant telecomunicacions. L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li demana sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el contracte d’adquisició de producte i/o prestació de servei. Hi ha l’obligació de facilitar les dades de caràcter personal i en cas contrari no es pot prestar el servei i/o vendre el producte i/o facilitar l’oferta sol·licitada. Hi ha obligació de facilitar el consentiment per poder efectuar ofertes prospectives i enviar-li informació comercial. DESTINATARIS: Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l’ Entitat, llevat d’ obligació legal. No obstant això l’ informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals, en qualitat d’ encarregats de tractament, en el marc de la prestació d’ un servei per a l’ Entitat Responsable del Tractament. A més de l’ anterior, l’ Entitat podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions davant les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d’ acord amb la legislació vigent. No hi ha previsió de transferència de dades a tercers països. DRETS: Les persones interessades tenen dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades que ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l’ interessat pot demanar la portabilitat de les seves dades a un altre Responsable del Tractament. Per exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden adreçar-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), a EDICIONS TALAIOTS, S.L. a CASTELLON DE LA PLANA 30 ESC 8 AT-A, CP: 07181 PALMANOVA o a l’email edicionstalaiots@gmail.com. Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es). Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el mateix interessat.