Edicions Talaiots

Física 2n Batxillerat

Categoria

Comparat amb altres llibres de text que són molt extensos, aquests materials han estat elaborats per un grup de professors en actiu amb la finalitat de desenvolupar els continguts del currículum d’un mode més sintètic però amb més activitats pràctiques. D’aquesta forma tant el professor com l’alumne disposen de tots els continguts i poden triar quines activitats realitzen en funció de les seves necessitats. A més, els llibres contenen pràctiques de laboratori i experiències demostratives.

Un llibre pensat per sintetitzar l’extens currículum de 2n de batxillerat. Conté un total de 600 activitats amb les seves solucions numèriques preparades perquè l’alumne pugui reforçar al màxim els coneixements adquirits més enllà dels excercicis que es puguin fer a classe i preparar de forma adequada les proves de batxillerat d’accés a la universitat (PBAU).

Aquesta gran quantitat d’excercicis permet que l’alumne s’autoreguli en funció de les seves necessitats. A més els continguts no perden de vista el formalisme matemàtic i les demostracions de les principals equacions.

 1. Mecànica
 2. Interacció gravitatòria
 3. Interacció elèctrica
 4. Magnetisme
 5. Ones
 6. Òptica
 7. Física moderna
  1. Eines matemàtiques
  2. Llibre d’estil
  3. Operacions matemàtics i alfabet grec
  4. Solucions
  5. COnstants físiques i valors numèrics
Dimensions 292 × 207 cm
Nº Pàgines

224

Autor

Agustí Ceba, Carlos Alonso, Llucia Sancho, Pep Forteza

Curso

2n Batxillerat

Idioma

Catalán

Materia

Física

Edició

2023

30,00